Synet forandrer seg gjennom hele livet

De fleste av oss er langsynte (hypermetrope) etter fødselen og som små barn, men dette endrer seg etter hvert som kroppen og øyet vokser.

En stor del av oss utvikler nærsynthet (myopi) i skolealder og i vekstperioden i livet.

Skjeve hornhinner (astigmatisme) er som oftest medfødt, men kan også oppstå noen ganger som resultat av skader eller sykdommer i øyets hornhinne (klare forflate).

Enkelte kan også ha problemer med å benytte begge øynene samtidig på grunn av at øyemuskulaturen ikke samarbeider ordentlig. Øynene sliter, eller klarer ikke å se mot samme punkt samtidig. Dette kan vise seg i form av skjeling eller samsynsproblemer, og bør legges spesiell vekt på hos små barn.

Når vi blir 40 år, får de fleste av oss behov for briller for å se klart på korte avstander fordi øyelinsens elastikk og evne til å fokusere avtar. Øyet stiller  seg ikke inn like raskt på ulike avstander med økende alder (alderslangsynthet/presbyopi).

Når vi blir eldre svekkes synet vårt ofte i takt med resten av kroppen på grunn av øyesykdommer og aldersbetingede degenerasjoner. Dette kan enkelte ganger behandles av øyelege, så det er viktig å få øynene undersøkt ved mistanke om endringer.

Synet og synets utvikling er som for resten av kroppen arvelig betinget, og synsfeil og øyesykdommer kan som regel spores tilbake i familien gjennom generasjoner.

Les også..

Om briller til barn

I motsetning til voksne, så er det spesielt viktig at eventuelle synsfeil hos små barn under 8-10 år blir oppdaget så tidlig som mulig

Les mer »