Synsprøve

Synsprøven og veiledning av ditt behov for riktig synskorreksjon er vår aller viktigste tjeneste. Din optiker, og dennes assistenter, er det team som best kan utføre denne oppgaven og vi stiller store krav til oss selv for å kunne gjøre dette på en så tilfredsstillende måte som mulig.

Forandringer av synet?

Synet forandrer seg som vi alle vet hele livet igjennom, og da sjelden til det bedre. Som den uten tvil viktigste sansen vi har er det av stor betydning at denne fungerer perfekt til enhver tid både i arbeid og fritid.

Ofte er man ikke bevisst sitt synsproblem før etter at man får det påvist av andre. Har du en aldri så liten mistanke om at det kan være noe, bør du i hvert fall få det sjekket. Den gradvise endringen som til enhver tid skjer, gjør det i mange tilfeller vanskelig for oss selv å registrere om det har skjedd forandringer av betydning. Kanskje “myser” du noe mer enn tidligere, blir fortere trett ved lesing på nær eller på TV, eller går med “trykk” i pannen og vondt i hodet uten at dette hadde vært nødvendig.

Optikeren din kan kartlegge hvordan synet ditt gradvis utvikler seg. Jevnlige kontroller og oppfølging vil gjøre det lettere å oppdage på et tidlig stadie om det skulle være noen endringer, eller i verste fall være tegn til alvorlige øyesykdommer.

Priser

Synsundersøkelse kr. 785,- *

*  Synsundersøkelse inkluderer nødvendige tilleggsundersøkelser for samsyn, fargesyn, øyetrykk, synsfelt, hornhinnetykkelse og topografi, spaltelampemikroskopi, netthinnefotografering og OCT-scanning, m.m., samt henvisning til øyelege når dette er påkrevet.