Døgnlinser

Dette er en kontaktlinse som kan benyttes kontinuerlig inntil 30 dager.

Linser du kan ha på mens du sover

Dette er en kontaktlinse som kan benyttes kontinuerlig inntil 30 dager. Pga sin ekstremt høye oksygengjennomtrengelighet og evne til å motstå belegg på linseoverflaten, gir den mulighet for også å kunne benyttes om natten.

Dette er linsen som tar større og større del av markedet og passer utmerket for personer som av ulike årsaker har håndteringsproblemer, en rekke yrkesgrupper og på turer hvor håndtering av linser er vanskelig

Derimot krever den at brukeren er nøye med kontroller, utskifting av gamle linser, og har en selvkritisk holdning til sin linsebruk.