Øyesykdommer

Øyesykdommer er øyelegens spesialfelt, men du kan gjerne spørre optikeren din.

Optikeren din kan som oftest gi nyttig informasjon om de vanligste øyesykdommene, de vanligste symptomene, forekomst i forhold til alder og arv, og om hvordan de behandles.

Optikeren har ikke lov til å stille diagnose eller behandle øyesykdommer, men med bakgrunn i sin utdannelse og ved å utføre en grundig synsundersøkelse, har han gode forutsetninger for på et tidlig tidspunkt å kunne oppdage og viderehenvise ved mistanke om at noe galt foreligger.

Nyttig info