Kjørebriller

Ca. 80% av all den informasjon du får i trafikken kommer gjennom øynene – altså det vi ser! Det er derfor viktig at denne informasjonen er så riktig som mulig slik at du kan ta de rette avgjørelsene til enhver tid. Ser du dårlig, øker reaksjonstiden din og du blir en dårligere sjåfør.

100.000 bilførere i Norge ser dårligere enn veitrafikklovens krav. Tre fjerdedeler av disse igjen tror selv at de ser godt nok. Er du en av dem?

 

Hvilke krav stilles til mitt syn?

Førerkortforskriften setter helt tydelige grenser for hvor godt du må se for å ha lov til å kjøre bil, motorsykkel, osv

Den enkleste testen du kan gjøre selv er å se hvor lang avstand kan kan lese bilskiltet på bilen foran deg. Du burde kunne lese det på 40 meter.

Minimumskravet for å ha lov til å kjøre vanlig bil, er at du skal kunne lese skiltet på 20 meter.

 

Ekstra briller

Dersom du ikke tilfredsstiller minstekravet uten bruk av briller eller kontaktlinser, så bør du ha med deg reserve i bilen. Selv om det ikke står i sertifikatet ditt at du trenger briller så har du likevel selv ansvar for at du til enhver tid tilfredsstiller minstekravet.

Har du mistanke om at synet ditt ikke er godt nok, bør du ta en synsprøve!

Kanskje kan en enkel brillekorreksjon gjøre at du trives bedre i trafikken, eller at du føler deg sikrere bak rattet.

Nyttig info

Om briller til barn

I motsetning til voksne, så er det spesielt viktig at eventuelle synsfeil hos små barn under 8-10 år blir oppdaget så tidlig som mulig

Les mer »