Beskyttelse mot UV-lys

All informasjon i den senere tiden som omhandler hullene i ozonlaget og det økende antall tilfeller av hudkreft, har ledet oppmerksomheten mot ultrafiolett lys og dette lysets skadelige langtidseffekter.

Ozonlaget i atmosfæren er naturens eget UV-filter, men ettersom dette laget blir stadig tynnere, blir det mindre og mindre effektivt.

UV-lys er usynlig for menneskets øye. Dette lyset har ingen praktisk betydning for hva vi ser omkring oss, og de fleste eksperter på området er enige om at det på sikt skader øyet i alvorlig grad blant annet ved å fremskynde utviklingen av grå stær (katarakt).

UV-A – fremskynder øyets aldringsprosesser.
UV-B – gjør oss brune og solbrente.
UV-C  – er det mest skadelige lyset for øynene og stoppes normalt av ozonlaget i atmosfæren.

Når du velger solbriller bør du derfor forsikre deg om at du velger den aller beste “forsikring” i så måte, og at solbrilleglassene ikke slipper gjennom dette usynlige lyset!

Alle våre solbriller er UV-sikkre, slik at du trygt kan nyte solen

Les også..