Har du en varig og alvorlig synsnedsettelse?

I enkelte tilfeller kan det oppnås stønad fra NAV til anskaffelse og reparasjon av briller og synshjelpemidler, da helst til barn som ikke er fylt 10 år, hvor synshjelpemiddelet er del av behandling for å forebygge varig synsnedsettelse (amblyopi). Har du en varig og alvorlig synsnedsettelse kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din.

Dette kan du lese mer om her.

Les også..

Om briller til barn

I motsetning til voksne, så er det spesielt viktig at eventuelle synsfeil hos små barn under 8-10 år blir oppdaget så tidlig som mulig

Les mer »