Databriller

Stadig flere tilbringer store deler av dagen foran dataskjerm, og dataskjermarbeidsplasser er ekstremt synskrevende.

Tretthet, hodepine og nakkesmerter er vanlige plager og dette kan skyldes at du anstrenger øynene for mye når du ser på skjermen.

Føler du at du blir mer sliten av arbeidet foran dataskjermen enn hva du føler skulle være nødvendig, så kan dette skyldes:

  • Arbeidsplassens utforming og ergonomi
  • Belysning i rommet og fra skjermen
  • Dårlig inneklima
  • Behov for synskorreksjon

 

Hva kan en optiker hjelpe med?

Når en synskrevende arbeidsplass skal vurderes, er det viktig at hele arbeidssituasjonen tas med. I mange tilfeller viser det seg at de ergonomiske tiltakene ikke er nok til å løse synsproblemene. Mange med synskrevende arbeid vil ha behov for en undersøkelse av synet, og kanskje spesielle briller tilpasset arbeidsplassen.

Et godt arbeidssyn gir seg utslag i bedre synskomfort, større arbeidsglede og vil kunne resultere i effektivitetsøkning.
Arbeider du foran dataskjerm vesentlige deler av dagen, har du i henhold til arbeidsmiljøloven krav på at arbeidsgiver dekker utgiftene til en synsundersøkelse.

Har du i tillegg behov for spesielle synskorrigerende hjelpemidler i forbindelse med arbeidet, så skal disse også dekkes av din arbeidsgiver.

 

Terminalbriller og databriller

«Databrille er et samlebegrep for brillekorreksjoner som er ordinert for å optimalisere synsprosessen for arbeidstakere som arbeider ved dataskjerm.»

Databrille er med andre ord et hjelpemiddel på arbeidsplassen. Det være en enstyrkebrille, men det er imidlertid kommet en del nærprogressive/multifokale brilleløsninger som egner seg bedre ved dagens kontorarbeidsplasser.

Disse anbefales når arbeidsoppgavene krever skarpt lesesyn både på nært hold til lesing og laptop, og på noe lenger avstand til lesing på dagens store dataskjermer. Dette må dokumenteres særskilt. Her vil vi presisere at såkalte standard progressive briller (som egner seg til daglig bruk), ikke kan defineres som databriller.

Nyttig info

Om briller til barn

I motsetning til voksne, så er det spesielt viktig at eventuelle synsfeil hos små barn under 8-10 år blir oppdaget så tidlig som mulig

Les mer »