Dagslinser

Endagslinser kan brukes i én dag og skal alltid kastes hver gang etter bruk.

Linser for engangsbruk

Denne kontaktlinsetypen har de siste årene fullstendig dominert markedet. Endagslinser kan brukes i én dag og skal alltid kastes hver gang etter bruk.

I dag foretrekkes den nok først og fremst av de som benytter linser sporadisk. Linsene kjøpes mest fordelaktig i 6-mnd pakninger, men kan også leveres 30 stk.