Velg riktig brilleglass

Et brilleglass er ikke lenger kun et brilleglass. Det er i de fleste tilfeller et høyteknologisk mesterverk, og kvaliteten og funksjon er ikke umiddelbart synlig ved første øyekast. Vi anbefaler først og fremst høyeste kvalitet produsert av førsteklasses materialer – plast eller glass, avhengig av dine individuelle ønsker og behov. Dette er fordi vi ønsker å kunne garantere deg best mulig syn og synskomfort!

Ved ekstreme synssvekkelser anbefales best egnet materiale og brytningsindeks, og at glassene slipes på en slik måte at de fortsatt blir så pene, tynne og lette som mulig.

Fargeskiftende glassmaterialer kan være til stor hjelp for deg som plages av skarpt lys og sollys.
Glassoverflaten bør overflatebehandles for å oppnå best mulig motstandsdyktighet mot riper og slitasje, så den blir lettest mulig å holde ren, og for å oppnå minst mulig sjenerende og skjemmende reflekser.

Synsfeil og alder, i kombinasjon med dine daglige arbeidssysler og gjøremål, er avgjørende for om du er best tjent med enstyrkeglass eller progressive og multifokale glassløsninger.
Etter fylte 40 år er de fleste best tjent med flerstyrkeløsninger tilpasset enten for variert daglig bruk, eller spesielt tilpasset arbeidsplasser med kort og mellomliggende synsbehov.

Les også..