Toriske linser

Dette er linser som helt eller delvis har evne til å kunne rette opp skjeve hornhinner (astigmatisme).

Linsene for deg med hornhinneskjevhet

Dette er linser som helt eller delvis har evne til å kunne rette opp skjeve hornhinner (astigmatisme). Linsene kan være både 1-dag linser og linser for andre bruksintervaller og leveres som oftest i 6-mnd pakninger.