Samsynsproblemer

Har man samsynsproblemer kan dette oppfattes som dobbeltsyn og korrigeres blant annet ved å legge inn prismer i brilleglasset.

Med samsyn menes at våre to øyne samarbeider slik at hjernen oppfatter de to synsinntrykkene som et bilde. Slik kan vi oppfatte rommet og dybden i det vi ser (stereoskopisk syn). I likhet med synet forøvrig, etableres også denne funksjonen fra tidlig spedbarnsalder og frem til vi er 8-10 år gamle.

Om samsynet av en eller annen grunn ikke blir stimulert i denne perioden, kan dette få følger som vil kunne gi plager og kunne gi begrensninger i forhold til blant annet skole og arbeidsmuligheter hele livet igjennom.

Har man samsynsproblemer kan dette oppfattes som dobbeltsyn og korrigeres blant annet ved å legge inn prismer i brilleglasset.

Nyttig info