Hornhinneskjevhet

En viss grad av uregelmessighet er normalt og vil finnes hos de fleste. Hovedårsakene til at store skjevheter i hornhinnen oppstår er som regel at dette er arvelig betinget og kan spores tilbake i familien gjennom generasjoner.

Strekene på dette bildet skal alle være like tykke og tydelige når du ser på dem med ett og ett øye (holder hånden foran og blender til henholdsvis det ene og det andre øyet)

Dersom dette ikke er tilfelle er det store muligheter for at du enten har en hornhinneskjevhet, eller en skjevhet som ikke er fullstendig rettet opp av brillene eller linsene du har på deg. Det foreligger med andre ord ulike brytninger av lyset i forskjellige retninger (som regel på grunn av “skjev hornhinne”), og det danner seg til dels uskarp avbildning på øyebunnen (netthinnen). Denne brytningsforskjellen kan også skyldes uregelmessigheter i øyelinsen og i øyebunnens utforming.

En viss grad av uregelmessighet er normalt og vil finnes hos de fleste. Hovedårsakene til at store skjevheter i hornhinnen oppstår er som regel at dette er arvelig betinget og kan spores tilbake i familien gjennom generasjoner. Den kan også skyldes skader og sykdommer på hornhinnen, men da vil den gjerne være uregelmessig “ruklete” og vanskelig å korrigere med brilleglass. Harde kontaktlinser er som regel den eneste gode løsningen ved uregelmessig astigmatisme.

På brilleseddelen vil en astigmatisme som regel være representert med et tall (cyl) som angir brytningsforskjellen (styrkeforskjellen) mellom det sterkeste og det svakeste snittet, sammen med et tall (axis) som representerer retningen på snittene. Korreksjon av astigmatisme vil ofte kunne gjøres tilfredsstillende med både briller og med harde eller myke toriske kontaktlinser.

Nyttig info